Pemain 5* koq kalah stats 3*. Buat senior tlg kasih pencerahan ke newbie donk.. Plis.

Printable View