Counter to 3W-1-2-1-3 narrow diamond.

Printable View