Είναι τυχαίο που αυτό γίνεται και πάλι την τελευταία εβδομάδα της σεζόν που πολλά κρίνονται... Δεν νομίζω...