τώρα εξηγούνται τα 6-0 και 5-0. είπα και γω, τι γίνεται.

δηλαδή είμαι καλός μάνατζερ και η ομάδα μου είναι καλή. αυτός που έπαιζα ήταν 1 λεβελ μεγαλύτερο και 14% καλύτερος και τον κέρδισα 4-0 και...