Ili čuvate tokene ili kupite pa kupite skauta druge nema.