Hem buraya başlık açılmış hem de yazılanlrn hiç biri gerçekleştrilmiyr