Πήγα τελικό τσου-λου.
Οι παίκτες που αγοράζω, οι νέοι γρήγοροι, είναι στα 128 Μ' οπότε αυτό είναι άξιο λόγου.
Διοργανώσεις του  Top Eleven-c-l-road-final-3.jpg

Επίσης ένα παίκτη ακαδημίας που θα πάρω με 0 τόκεν, θα τον πουλήσω 130 εκατομύρια.