Μια ευχάριστη έκπληξη είχαμε σήμερα το πρωί.
Βλέποντας το πρόγραμμα των αγώνων των φίλων μας, είδαμε με έκπληξη ότι μπορούσαμε να δούμε τους αγώνες των φίλων μας απότο face book, οι οποίοι όμως επειδή παίζαν σε άλλον server, δεν είχαμε την δυνατότητα να τους δούμε.
Ετσί, μπορούμε πλέον να δώσουμε υποστήριξη σε οποιονδήποτε φίλο έχουμε στο fb , που παίζει στο παιχνίδι.
Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ
http://forum.topeleven.com/news-anno...r-friends.html

Επίσης μπορούμε να δούμε (τουλάχιστον προς το παρόν) και αγώνες από παλαιότερους φίλους που τυχόνείχαμε διαγράψει (ίσως και γι'αυτόν τον λόγο).

Ελπίζουμε και σε άλλες εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι της πικοινωνίας των σέρβερ