Είμαι πολύ έμπειρος. Η καινούρια μου ομάδα η Ατλετικο, έφτασε το επίπεδο 4 και ψάχνω ομοσπονδία. Υπάρχει χώρος σε κάποια ενεργή ομοσπονδία παιδιά; Η ποιότητα της ομάδας είναι σταθερά γύρω στο 90% κάθε σεζόν.