Σε αυτή την νέα έκδοση που έκανα αναβάθμιση, κρασάρει συνέχεια το παιχνίδι.
Ιδίως όταν μπαίνω να κάνω κάποια αλλαγή παίκτη ή συστήματος.
Ασε που πρέπει να είναι πιο βαρύ το πρόγραμμα γιατί καθυστερεί πολύ περισσότερο, ιδίως στη υποστήριξη φίλων.
Άστα να πάνε.