Ναι αυτό το κατάλαβα. Αυτό που ρωτάω είναι αν στην εκμάθηση ειδικής ικανότητας κάποιου παίχτη υπάρχει συνδυασμός ώστε να γίνεται πιο γρήγορα.