Συνεχίζω λοιπόν με προτάσεις αλλά ουσιαστικά είναι σημεία τα οποία είχαμε στην παλιά έκδοση αλλά λείπουν στην νέα.

Αγοράζοντας παίκτες :
- Λείπει το φίλτρο που δείχνει μόνο 3* 4* ή 5*.
Πρέπει να κάνω λοιπόν σορτάρισμα κατά ποιότητα αλλά πριν ήταν πολύ καλύτερα
Επίσης δεν βλέπουμε τους ελεύθερους

- Λείπει η επιλογή θέσεων των παικτών , πχ μόνο τέρμα ή φορ ή μέσους

- Λείπει η επιλογή ηλικίας

Τα θέλω όλα αυτά και στην νέα έκδοη.
Ήταν πολύ χρήσιμα και κέρδιζες χρόνο (ιδιαίτερα την πρώτη μέρα που γίνεται σκοτωμός).