με αφορμή την ερώτηση ενός φίλου, ήθελα να προτείνω οι αλλαγές να ορίζονται και να μην γίνονται αυτόματα.
πχ αν τραυματσθεί ο dl μου στο παιχνιδι, να μην μου βάλει αυτόματα έναν dl 3*-4* που έχω στον πάγκο, αλλά έναν 5* dc έστω και αν παίζει λίγο εκτός θέσης.