Υποστηρίξεις νο2
Όταν πατάμε μια υποστήριξη και θέλουμε να γυρίσουμε, να μας πηγαίνει το παιχνίδι ξανά στους αγώνες των φίλων μας και όχι στους δικούς μας αγώνες ξανά.
να γλυτώσουμε λίγο από αυτό το συνεχές πάτημα των κουμπιών ή ακόμα από αυτό το σπαστικό σύρσιμο στην οθόνη του κινητού.