Κάντε διαγωνισμού με βραβεία επίσημες φανέλες ή σήματα.
Αυτό.
Γιατί ο τελευταίος διαγωνισμός να μην έχει βραβεία από Άρσεναλ, Παρί κλπ ?