Να πάρει μια παράταση κάποιες μέρες.
Δεν γίνεται να είμαστε πάνω από το Τ11 να περάσουν δύο ώρες για να ξαναπάιξουμε.