μεταφέρω το παράπονο από ένα φίλο που έπαιξε τελικό sc.
όχι μόνο τόκεν ή πράσινα δεν έχει αλλά ούτε καν χρηματικό έπαθλο έχει.