Στην επιλογή για νέο ρόλο ή νέα ικανότητα, δεν υπάρχει δυνατότητα αν μετανοιώσουμε την συγκεκριμένη επιλογή για τον παίχτη να την ακυρώσουμε, απλά γίνεται pause.
Έχει τύχη να δίνει η εκδήλωση (Ειδικός χορηγός) κάποια ικανότητα (κόφτης) αλλά δεν μπορώ να την προσθέσω γιατί ο συγκεκριμένος παίχτης έχει ήδη και δεν προσθέτεται ως 2η.
Η τωρινή εκδήλωση δίνει στο τέλος την ικανότητα "ευέλικτος επιθετικός". Αυτή μπορεί να την καρπωθεί ένας παίχτης μόνο όταν δεν έχει καμία άλλη