ναι αλλά τα βασικά 10%
όχι αυτό που πατάς το κουμπί και γίνεται 15%