Αλλάζω ένα παίκτη, ας πούμε έναν DC με έναν MC ή ST , αλλάζω τις οδηγίες (από άμυνα σε επίθεση), και πατάω save.
Βγαίνω και τι να δω, ο παίκτης ο MC μπήκε μεν αλλά εξακολουθεί να παίζει στην άμυνα, στην θέση του DC που έβγαλα.
Και οι οδηγίες δεν άλλαξαν.