Όπως λέει και ο τίτλος, αλλάζω σχήμα, παίζω, μετά πάω στους σχηματισμούς και βλέπω ότι ακόμα έχει την προηγούμενη (σαν να μην έπιασε το save).
Τι σπαστικό.