Δεν ξέρω αν είναι bug του παιχνιδιού ή από το Facebook.
Δεν βλέπω τα παιχνίδια τους στο πρόγραμμα των φίλων, μόνο αν πάω στα παιχνίδια που παίζονται τώρα.