Tôi có 1 vấn đề muốn hỏi, cách sắp xếp đá giải hiệp hội thế nào? Hh của tôi toàn gặp những hiệp hội q to .