Pozdrav ljudi, imam utakmicu za 2 sata i ne znam kako da napadnem ovog lika

Kako napasti 2-3-3-1-1?-2-3-3-1-1.jpg