Oće li dodavati na Android listu strijelaca i cuda, praćenje igraca tokom aukcije, statistike igraca na aukciji i cuda ...?