Da se naprave nove stvari da se gradite nove stvari na stradionu .Npr. svlačionice ili da možeš kupovati klubski autobus, i bilo bi fino kada bi zamijenili ove tribine sa veliko, srednje i malo proširenje, da se npr. gradi sjeverna tribina, istočna, južna i zapadna.Znam da se previše priča o šminkanju, ali Nordeus nikada neće raditi na tome da okrenu igricu realnošću .